Nieuws

Overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010? Het kan nog tot 1 oktober 2020!

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, kortweg Wajong, kent op dit moment een drietal verschillende uitkeringsregelingen: oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. Elke regeling heeft zo zijn eigen regels en voorwaarden. Per 1 januari 2021 wordt de hele Wajongregeling anders. We berichtten daar al over in onze laatste nieuwsbrief. Bent u nu of in de toekomst […]

Lees verder

NIEUW: PGB-beheer door Bureau Kwalitas

Nadat we eind 2018 in de professionele bewindvoering zijn gestapt, kunnen we nu weer een nieuwe dienst aanbieden. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om de administratieve zaken rond het beheer van een PGB (PersoonsGebonden Budget) door ons te laten uitvoeren. Het blijkt dat veel mensen dat beheer, o.a. door toenemende digitalisering, lastig vinden. Net […]

Lees verder

Vereenvoudiging Wajong: eindelijk!

Goed nieuws voor een deel van onze klanten! Op 26 mei jl. is het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong door de Eerste Kamer aangenomen. Met die wet wordt een aantal verschillen in de bestaande regelgeving gelijkgetrokken. De huidige Wajong-regeling bevat namelijk drie verschillende regelingen. Dat maakt die wet erg onduidelijk en ingewikkeld. En in sommige gevallen voor […]

Lees verder

Coronavirus (COVID-19)

Uiteraard hebben ook wij maatregelen genomen om de verspreiding van en besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. We houden daarbij de instructies van regering en RIVM nauwlettend in de gaten. Ons kantoor is nog gewoon geopend. De meeste van onze medewerkers zijn dan ook nog dagelijks aanwezig; slechts een enkeling werkt vanuit […]

Lees verder

Maximale inkomensgrens voor huurtoeslag per 1 januari 2020 vervallen

De huurtoeslag werkt met voorschotten en gaat uit van een geschat inkomen. Indien aan het einde van het jaar bleek dat het inkomen hoger was dan de voor de huurtoeslag geldende inkomensgrens, dan moest alle ontvangen huurtoeslag terugbetaald worden. Dat gold al voor een overschrijding met € 1. Zo kon een financieel extraatje uit inkomen […]

Lees verder

CAK-beschikkingen eigen bijdrage 2019 en 2020

Betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, bijvoorbeeld omdat u zorg afneemt. Dan ontvangt u de nieuwe beschikking eigen bijdrage 2020 in januari. Of u hebt die inmiddels ontvangen. Hebt u een doorlopend abonnement fiscale diensten bij ons, dan controleren wij die beschikking voor u. Stuurt u daarom ‘de berekening van de eigen bijdrage’ […]

Lees verder

Eigen bijdrage Wmo verandert per 1 januari 2020

Iedereen die zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgt is daarvoor een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. Per 1 januari 2020 verandert er het een en ander rond die regeling. Per die datum wordt het zogenaamde abonnementstarief Wmo van kracht. In de oude regeling betaalde men maximaal € 17,50 over een periode van […]

Lees verder

Ontwerp: Mijnvormgever.nl