Nieuws

Aangifteformulieren inkomstenbelasting 2019

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen, drukken en verzenden van de formulieren voor de aangifte inkomstenbelasting 2019. Klanten die bij ons een doorlopend abonnement hebben kunnen het formulier met bijbehorende informatie uiterlijk begin maart tegemoet zien. Voor al onze klanten vragen we zoals altijd uitstel aan. Dat betekent dat er ruim […]

Lees verder

Maximale inkomensgrens voor huurtoeslag per 1 januari 2020 vervallen

De huurtoeslag werkt met voorschotten en gaat uit van een geschat inkomen. Indien aan het einde van het jaar bleek dat het inkomen hoger was dan de voor de huurtoeslag geldende inkomensgrens, dan moest alle ontvangen huurtoeslag terugbetaald worden. Dat gold al voor een overschrijding met € 1. Zo kon een financieel extraatje uit inkomen […]

Lees verder

CAK-beschikkingen eigen bijdrage 2019 en 2020

Betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, bijvoorbeeld omdat u zorg afneemt. Dan ontvangt u de nieuwe beschikking eigen bijdrage 2020 in januari. Of u hebt die inmiddels ontvangen. Hebt u een doorlopend abonnement fiscale diensten bij ons, dan controleren wij die beschikking voor u. Stuurt u daarom ‘de berekening van de eigen bijdrage’ […]

Lees verder

Eigen bijdrage Wmo verandert per 1 januari 2020

Iedereen die zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgt is daarvoor een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. Per 1 januari 2020 verandert er het een en ander rond die regeling. Per die datum wordt het zogenaamde abonnementstarief Wmo van kracht. In de oude regeling betaalde men maximaal € 17,50 over een periode van […]

Lees verder

Ontwerp: Mijnvormgever.nl