Veelgestelde vragen

Op deze pagina hebben we de veelgestelde vragen in een aantal onderwerpen verdeeld. U kunt door op het onderwerp te klikken worden doorverwezen naar de betreffende veelgestelde vragen.

 

Abonnement

Ik wil graag een abonnement bij Bureau Kwalitas. Hoe meld ik mij aan?
Via deze link komt u bij een aanmeldformulier. Dat kunt u uitprinten, invullen en via de post naar ons opsturen. Op dat formulier staat ook aangegeven welke bijlagen u mee moet sturen. Is het formulier niet compleet ingevuld en/of ontbreken er bijlagen dan kunnen wij uw aanmelding niet verwerken. U kunt zich echter ook digitaal aanmelden via deze link.

Ik wil geen abonnement. Kan Bureau Kwalitas ook alleen mijn aangifte doen?
Ja, dat kan. Om het geld hoeft u een abonnement echter niet te laten. Wij rekenen voor alleen een aangifte hetzelfde bedrag als het jaartarief voor een abonnement.

Ik heb een abonnement bij Bureau Kwalitas. Wat valt daar allemaal onder?
Indien u een abonnement bij Bureau Kwalitas hebt afgesloten voeren wij de volgende werkzaamheden voor u uit: de aangifte inkomstenbelasting over het vorige jaar, wij vragen de huur- en/of zorgtoeslag aan en bewaken die en wij controleren de eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt.

Hoe zit het met samenwoners, geregistreerde partners en gehuwden? Moeten beiden aangemeld zijn?
Ja, om een juiste aangifte op te stellen en/of het recht op toeslagen correct te berekenen is het noodzakelijk om de inkomens- en vermogensgegevens van beide partners te kennen. Er moet gecombineerd aangifte inkomstenbelasting gedaan worden. Beiden zullen dus bij ons aangemeld moeten zijn. Beide partners betalen het volledige tarief.

Wanneer ontvang ik de jaarlijkse factuur voor het abonnementsgeld?
De factuur wordt u toegestuurd in januari. Het opdrachtformulier aangifte inkomstenbelasting versturen we in de periode februari/maart.

Ik wil mijn abonnement opzeggen. Hoe doe ik dat?
Jammer, maar uiteraard kan dat. U kunt ons een e-mail of een briefje sturen met daarin vermeld dat u het abonnement wenst te beëindigen. We ontvangen dat graag zwart op wit; daarom opzeggingen niet telefonisch doorgeven. Omdat het abonnement automatisch voor het volgende jaar wordt verlengd dient u vóór 31 december op te zeggen.

Ik heb mijn abonnement opgezegd. Tot wanneer doet Bureau Kwalitas nog werk voor mij?
Omdat het abonnement voor een heel jaar geldt hebt u nog tot 31 december recht op alle werkzaamheden die onder dat abonnement vallen.

Terug naar bovenkant pagina

Algemeen

Interessant wat Bureau Kwalitas allemaal doet; misschien ook iets voor mijn medebewoners. Kan Bureau Kwalitas een presentatie bij onze instelling geven?
Ja zeker, dat kan. Wij komen graag eens langs op bijvoorbeeld een familie-avond om iets over ons bureau en onze werkzaamheden te vertellen. Daarnaast zullen we proberen ook nog iets te vertellen over een aantal actuele zaken. Zit u in de organisatie van dergelijke familiebijeenkomsten en lijkt het u interessant om ons eens langs te vragen, neemt u dan contact met ons op.

Heeft Bureau Kwalitas mijn DigiD-code nodig?
Nee, wij gebruiken geen DigiD-codes. Wij weten die code van geen enkele klant. En dat willen we ook niet, want die code is strikt persoonlijk. Soms stuurt een klant ons die toch toe. Wij archiveren die DigiD-code echter niet. Sterker nog, wij vernietigen die.

Terug naar bovenkant pagina

Curator- of bewindvoerderschap

Ik ben curator/bewindvoerder. Wat houdt dat allemaal in?
U bent door de rechtbank tot curator/bewindvoerder benoemd. Dat betekent dat u de financiële en zakelijke belangen behartigt van iemand die dat zelf niet (meer) kan. U kunt daarbij denken aan inkomensbeheer, facturen betalen, beheer bankrekeningen, toeslagen, verzekeringen, pensioenen, uitkeringen, etc. Men zou kunnen zeggen: alles dat met euro’s te maken heeft. U zult jaarlijks verantwoording aan de rechtbank over het door u gevoerde beheer moeten afleggen. Het staat u echter wel vrij een aantal zaken uit te besteden indien u daar zelf de kennis of de tijd niet voor hebt: aangifte inkomstenbelasting, toeslagen, eigen bijdrage aan het CAK, periodieke verantwoording aan de rechtbank. Voor deze zaken kunt u ons inschakelen.

Ik ben curator/bewindvoerder geworden van iemand die klant is bij Bureau Kwalitas. Is dat van belang voor jullie?
Jazeker. Wij ontvangen graag een kopie van de beschikking van de rechtbank waaruit blijkt dat u curator/bewindvoerder bent geworden. Voortaan bent u ons aanspreekpunt en sturen wij alle relevante post naar u. Ook vernemen we graag uw e-mailadres en telefoonnummer.

Kan Bureau Kwalitas de bewindvoering van mij overnemen?
Ja, dat kan. Sinds november 2018 hebben wij een vergunning voor bewindvoering. Klik hier voor meer informatie over bewindvoering door Bureau Kwalitas.

Ik ben curator/bewindvoerder. Heb ik recht op een vergoeding?
Ja, dat hebt u. Een vergoeding kan echter wel fiscale gevolgen voor u hebben. Op uw verzoek sturen wij u nadere informatie. Dat verzoek kunt u naar bureau@kwalitas.nl mailen.

Terug naar bovenkant pagina

PGB-beheer

Ik heb een PGB. Kan ik een doorlopend abonnement fiscale zaken bij jullie afsluiten?
Ja hoor, dat kan. Ook u als PGB-houder kunt of moet aangifte inkomstenbelasting doen. En ook hebt u wellicht recht op zorg- en huurtoeslag. Voor uw PGB betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Door een abonnement bij Bureau Kwalitas te nemen, bent u ervan verzekerd dat er goed naar al deze zaken wordt gekeken.

Bij het hebben van een PGB komt administratief nogal wat kijken. Kan Bureau Kwalitas mij daarbij helpen?
Ja, dat kan. Bureau Kwalitas kan het administratieve deel van u overnemen. Op deze link vindt u daar meer informatie over. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor uw PGB. Met de zorginhoudelijke taken kunnen wij u niet helpen. Met andere woorden, u sluit zelf de benodigde zorgovereenkomsten met de diverse zorgaanbieders af.

Ik heb zelf geen PGB maar wordt betaald vanuit een PGB omdat ik een PGB-houder zorg verleen. Hoe zit dat fiscaal?
Hetgeen u van de PGB-houder ontvangt vormt inkomen voor u. Daar bent u inkomstenbelasting over verschuldigd. Indien er op die uitbetalingen geen loonheffing wordt ingehouden, zult u daar na afloop van het jaar na het doen van aangifte, belasting over moeten betalen. U kunt dat betaalmoment naar voren halen door een voorlopige aanslag aan te vragen. Dan betaalt u de verschuldigde belasting gespreid over het jaar. Bureau Kwalitas kan die voorlopige aanslag voor u aanvragen.

Terug naar bovenkant pagina

Aangifte inkomstenbelasting

Hoe weet ik welke kosten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting?
Bureau Kwalitas stuurt u een aangifteformulier met uitleg over de fiscaal aftrekbare (zorg)kosten en een aantal aanvullende vragen. In sommige gevallen vragen wij u aanvullende gegevens of documenten te sturen. Met de informatie die u ons verstrekt beoordelen wij de aftrekbaarheid van de kosten.

Moet ik alle facturen, nota’s, bankafschriften, etc. naar Bureau Kwalitas opsturen zodat jullie daaruit de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting kunnen halen?
Soms wel en soms niet. Indien u ons documenten moet toesturen dan staat dat expliciet aangegeven op het aangifteformulier. Maar dat is niet altijd nodig. Indien u er met het invullen zelf niet uitkomt dan kunt u wellicht een familielid of bekende vragen. Is ook dat geen mogelijkheid dan kunnen wij daar wellicht een rol in spelen. Wel behouden wij ons dan het recht voor om u daar extra voor te berekenen.

Werkt Bureau Kwalitas met de door de Belastingdienst opgestelde Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)?
Ja, u kunt ons toestemming geven om van de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst gebruik te maken. Daardoor hoeft u minder gegevens voor de aangifte naar ons op te sturen. U kunt ons eenmalig een machtiging geven zodat wij die gegevens jaarlijks bij de Belastingdienst kunnen opvragen. Uw machtiging geldt tot wederopzegging.

Wanneer wordt mijn aangifte opgesteld en ingediend?
Snel het opdrachtformulier en de relevante bijlagen opsturen naar Bureau Kwalitas betekent niet automatisch dat alles onmiddellijk door ons wordt verwerkt. Met name in de maanden maart tot en met juni krijgen wij dagelijks tientallen aangifteformulieren met bijlagen terug. Wij registreren de datum van ontvangst van die gegevens en verwerken de aangiften op volgorde van binnenkomst. We houden daarbij de uiterste inleverdatum goed in de gaten. Wilt u dat uw aangifte met voorrang wordt afgehandeld dan kunt u een e-mail met dat verzoek sturen naar: aangifte@kwalitas.nl onder vermelding van voorletters en achternaam, het burgerservicenummer en het jaartal van de bewuste aangifte. Noodzakelijk is dan natuurlijk wel dat u alle gegevens al naar ons hebt opgestuurd.

Hoe kom ik te weten of ik inkomstenbelasting terugkrijg of nog moet bijbetalen?
Zodra de aangifte door ons is ingediend sturen wij u via de mail een link waarmee u het aangifterapport binnen 14 dagen kunt downloaden. Het is dus zaak om uw gewijzigde e-mailadres altijd aan ons door te geven. Hebben wij geen e-mailadres van u dan versturen wij u gewoon een papieren rapport per post.

Omdat ik geen aangifteplicht had heb ik de laatste jaren geen aangifte inkomstenbelasting gedaan. Kan ik dat alsnog doen? En zo ja, voor welke jaren?
Ja, er kan tot vijf jaren terug aangifte inkomstenbelasting worden gedaan.  Een voorbeeld: tot uiterlijk 31 december 2021 kunt u nog aangifte over 2016 doen, tot uiterlijk 31 december 2022 over 2017, enz.

Verzorgt Bureau Kwalitas ook nog aangiften over oudere jaren?
Ja, dat kan. Op uw verzoek sturen wij u een set aangifteformulieren voor de betreffende jaren. Omdat die werkzaamheden niet onder het lopende abonnement vallen zullen we u daar een extra bedrag voor in rekening brengen.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn belastinggeld terugkrijg?
De Belastingdienst legt naar aanleiding van de ingediende aangifte een voorlopige of definitieve aanslag op. Hoe lang dat duurt verschilt nogal eens. Krijgt u inkomstenbelasting terug dan wordt dat doorgaans gelijk met het opleggen van die aanslag uitbetaald. Bureau Kwalitas heeft overigens geen enkele invloed op de momenten van opleggen en uitbetalen van de aanslag door de Belastingdienst.

Terug naar bovenkant pagina

Uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting

Uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting

Moet ik uitstel aanvragen voor het doen van aangifte of doet Bureau Kwalitas dat voor mij?
Voor alle klanten die op 1 maart bij ons staan ingeschreven vragen wij uiterlijk 31 maart bij de Belastingdienst uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting aan. In beginsel wordt dat uitstel, tot 30 april van het volgende jaar, ook altijd toegekend. Even een voorbeeld. Staat u per 1 maart van jaar 2 bij ons ingeschreven, dan vragen wij vóór 31 maart van jaar 2 uitstel aan tot 30 april van jaar 3 voor het indien van uw aangifte inkomstenbelasting over jaar 1.

Waarom vraagt Bureau Kwalitas uitstel aan? Waarom wordt de aangifte niet vóór 1 mei ingediend?
Bureau Kwalitas doet jaarlijks zeer veel aangiften inkomstenbelasting. U zult begrijpen dat dat niet allemaal vóór 1 mei lukt. Daarom vragen wij voor al onze klanten uitstel aan. Indien u wilt dat uw aangifte door ons met spoed wordt afgehandeld kunt u dat melden via aangifte@kwalitas.nl of ons een briefje sturen. Vermeld u a.u.b. duidelijk het burgerservicenummer en de volledige naam van degene wiens aangifte het betreft. Spoedaangiften worden opgesteld op volgorde van binnenkomst van de verzoeken. Het spreekt voor zich dat wij een verzoek alleen kunnen honoreren indien wij de relevante aangiftegegevens reeds hebben ontvangen.

Wordt uitstel tot het doen van aangifte altijd toegestaan?
Nee, niet altijd. Indien uw aangifte over het laatste jaar en één van de twee daaraan voorafgaande jaren niet of te laat is ingediend wordt uitstel geweigerd. De aangifte moet dan gewoon vóór 1 mei ingediend worden. Hebt u van de Belastingdienst bericht ontvangen dat uw verzoek tot uitstel is geweigerd dan dient u ons dat zo snel mogelijk te laten weten. In onderling overleg bepalen we dan hoe we de aangifte zo snel mogelijk ingediend kunnen krijgen.

Waarom heeft Bureau Kwalitas voor mij geen uitstel aangifte inkomstenbelasting aangevraagd?
Waarschijnlijk hebben wij uw aanmelding voor het abonnement ontvangen nadat de collectieve aanvraag voor het uitstel reeds bij de Belastingdienst was ingediend en was de uiterste datum voor uitstelaanvraag (31 maart) al voorbij. Een na 31 maart door de Belastingdienst ontvangen aanvraag voor uitstel wordt niet gehonoreerd. Er zal dus op korte termijn aangifte gedaan moeten worden.

Terug naar bovenkant pagina

Toeslagen

Werkt Bureau Kwalitas met het ServiceBericht Toeslagen (SBT)? En kan ik Bureau Kwalitas machtigen om daar gebruik van te maken?
Antwoord: Ja, en nogmaals ja. Met het SBT kunnen wij de gegevens die de Belastingdienst heeft gebruikt om uw toeslag te berekenen, inlezen in ons eigen systeem. Daardoor kunnen we uw toeslag veel sneller controleren. We hoeven dan niet meer alles schriftelijk op te vragen bij de Belastingdienst. Met uw eenmalige machtiging vragen wij de relevante gegevens jaarlijks op; tot wederopzegging.

Mijn persoonlijke situatie is gewijzigd. Moet Bureau Kwalitas dat weten?
Antwoord: Ja, elke wijziging is belangrijk. Dus is er sprake van een nieuwe medebewoner of een fiscaal partner dan horen wij dat graag. Maar ook indien uw partnerschap is beëindigd. Deze wijziging hebben gevolgen voor uw toeslagen.

Mijn inkomen wijkt dit jaar behoorlijk af van voorgaande jaren. Moet Bureau Kwalitas dat weten?
Antwoord: Jazeker, Bureau Kwalitas bewaakt de hoogte van de huur- en zorgtoeslag voor al haar abonnementhouders. Een wijziging in inkomen kan resulteren in een wijziging van de toeslagen. Wij proberen de bedragen waar u recht op hebt zo exact mogelijk te berekenen. Dit om te voorkomen dat u teveel toeslag ontvangt en na afloop van het betreffende jaar een (groot) bedrag moet terugbetalen. Voor de eigen bijdrage aan het CAK kan een behoorlijke verlaging van het inkomen mogelijk leiden tot een verlaging van die eigen bijdrage; lees verder bij ‘Eigen bijdrage aan het CAK’.

Ik kreeg een definitieve beschikking toeslag(en) over een jaar dat allang voorbij is. Waarom komt die nu pas, bijna twee jaar later?
Dit is de definitieve berekening van het bedrag aan toeslagen waar u recht op hebt. Deze kon nu pas definitief berekend worden omdat uw verzamelinkomen over datzelfde jaar kort geleden definitief is vastgesteld in uw aanslag inkomstenbelasting. Dat verzamelinkomen dient als basis voor de toekenning van de toeslagen.

Mijn huur is aangepast. Moet ik dat Bureau Kwalitas laten weten?
Jazeker, Bureau Kwalitas bewaakt de hoogte van de huurtoeslag voor al haar abonnementhouders. Een wijziging in de huurtermijn kan resulteren in een wijziging van de huurtoeslag. Wij proberen het bedrag waar u recht op hebt zo exact mogelijk te berekenen. Dit om te voorkomen dat u teveel huurtoeslag ontvangt en na afloop van het betreffende jaar een groot bedrag moet terugbetalen. Wij ontvangen daarom graag een kopie van de brief met de nieuwe huurtarieven (inclusief de specificatie van de extra servicekosten) die u van uw verhuurder hebt ontvangen. Gaat u verhuizen naar een nieuwe huurwoning? Stuur dan zo snel mogelijk een kopie van de nieuwe huurovereenkomst naar ons op.

Terug naar bovenkant pagina

Eigen bijdrage aan het CAK

Wat moet ik opsturen zodat Bureau Kwalitas mijn eigen bijdrage aan het CAK kan controleren?
Om die eigen bijdrage te controleren heeft Bureau Kwalitas het ‘schema voor de berekening van de eigen bijdrage’ nodig. Van de eigen-bijdrageberekeningen tot en met 2017 is dat het laatste of het derde blad van de kennisgeving die u van het CAK ontvangt (gewoonlijk in de tweede helft van januari). De overige pagina’s bevatten standaardteksten en zijn voor ons niet relevant. Met ingang van 2018 gaat het om zowel het eerste als het tweede blad; we ontvangen die dan ook graag beide.
Mededelingen van het CAK over te verrekenen bedragen kunnen wij niet controleren en zijn voor ons daarom niet relevant; u hoeft die daarom niet op te sturen. Het is ook mogelijk dat u gedurende het jaar aangepaste berekeningen van de eigen bijdrage aan het CAK ontvangt. Ook deze kunt u ter controle naar ons toesturen.

Moet ik altijd alle eigen-bijdrageberekeningen opsturen?
Nee, we ontvangen graag alleen die berekeningen die beginnen met het ‘verzamelinkomen’. Begint de berekening met het ‘belastbaar loon’ dan kunnen we daar niet veel aan controleren. De eigen bijdrage is dan gebaseerd op een schatting van het inkomen. Pas nadat er aangifte inkomstenbelasting is gedaan kan er een verzamelinkomen vastgesteld worden en een berekening van de eigen bijdrage op basis van dat inkomen.

Moet ik de facturen die ik van het CAK krijg ook ter controle naar jullie doorsturen?
Nee, het in rekening gebrachte bedrag is gelijk aan het bedrag van de beschikking die u heeft ontvangen. De maandelijkse factuur hoeven wij daarom niet te controleren. Hetzelfde geldt voor een bericht van verrekening van het CAK. En een overzicht openstaande facturen. Omdat wij geen inzicht hebben in de bankrekeningen van onze klanten kunnen wij ook niet controleren hoe en wat er verrekend wordt en wat nog betaald moet worden.

Op het schema van de berekening van de maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK van dit jaar staat het inkomensjaar van twee jaar terug vermeld. Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. De eigen bijdrage aan het CAK van het huidige jaar wordt standaard berekend op basis van de inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar terug. Zo staat het in de wet. Voor 18- en 19-jarigen geldt overigens een afwijkende methode. Het CAK ontvangt de inkomens- en vermogensgegevens van de Belastingdienst en berekent op basis daarvan de eigen bijdrage. Wordt het inkomen naderhand nog aangepast dan kan ook de hoogte van de eigen bijdrage aangepast worden.

Ik heb het schema van de berekening van de eigen bijdrage aan het CAK ter controle naar Bureau Kwalitas gestuurd. Hoe weet ik wat het resultaat is van die controle?
Elk schema van de berekening van de eigen bijdrage aan het CAK dat Bureau Kwalitas ontvangt wordt gecontroleerd. Na controle drukken wij daarop een stempel met onze conclusie. Dat document sturen wij u weer terug; via de post of via de mail. Zo weet u altijd of de berekening juist is. Is de bijdrage onjuist dan nemen wij contact op met het CAK. Let er op dat u alleen het schema van de berekening naar ons toestuurt. De overige bladzijden vormen algemene informatie; die is voor ons niet relevant.

Ik betaal zo’n hoge eigen bijdrage aan het CAK dat ik nauwelijks geld overhoud om van te leven. Is daar iets aan te doen?
Misschien wel. Standaard is uw eigen bijdrage aan het CAK gebaseerd op de inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar terug (het peiljaar). Mogelijk hebt u dit jaar minder inkomsten (uit loon, uitkering of vermogen) dan in het peiljaar. Indien uw maandelijks te besteden bedrag lager is dan de zgn. zak- en kleedgeldgrens kunt u het CAK verzoeken om berekening van de bijdrage op basis van de inkomens- en vermogensinkomsten van het huidige jaar. Bureau Kwalitas kan voor u berekenen of u onder of boven die grens uitkomt, met andere woorden, of het indienen van een verzoek kans maakt. Is dat laatste het geval dan dienen wij het verzoek uiteraard ook in bij het CAK. Deze werkzaamheden vallen buiten het abonnement en worden separaat in rekening gebracht.

Ik betaal een hoge eigen bijdrage aan het CAK omdat ik vermogen boven de vrijstellingsgrens heb. Kan Bureau Kwalitas mij adviseren over hoe die bijdrage te verlagen is?
Ja, Bureau Kwalitas houdt de fiscale en zorgwetgeving nauwlettend in de gaten. Wij kunnen u daarom adviseren over de diverse mogelijkheden die er zijn. Een algemeen advies is inbegrepen in het abonnement; een expliciet op uw situatie gericht advies is dat niet. Daar zullen wij dan ook een vergoeding voor vragen.

Terug naar bovenkant pagina

Periodieke verantwoording aan de rechtbank

Ik moet verantwoording aan de rechtbank afleggen over het vermogen dat ik voor iemand anders beheer. Kan Bureau Kwalitas dat voor mij doen?
Ja, dat kan. U als curator of bewindvoerder moet over elk jaar dat u het vermogen van iemand beheert verantwoording over dat beheer afleggen aan de rechtbank. Dat kunt u schriftelijk doen maar tegenwoordig ook digitaal. Lukt u dat niet of ziet u op tegen die klus dan kunt u dat ons laten doen. Deze werkzaamheden vallen buiten het abonnement. Afhankelijk van hoe u ons de gegevens aanlevert geldt er een laag of een hoog tarief. Kijk op de pagina ‘Downloads’ voor een opdrachtformulier.

De rechtbank verzoekt mij een boedelbeschrijving of een eindverantwoording op te stellen. Kan Bureau Kwalitas dat voor mij doen?
Ja, dat kunnen we voor u doen. Neemt u telefonisch contact met ons op of mail ons op pvr@kwalitas.nl. Dan kunnen we een en ander afstemmen.

Ik laat de periodieke verantwoording aan de rechtbank altijd door Bureau Kwalitas opstellen. Wanneer krijg ik bericht zodat ik weet wat en wanneer ik een en ander moet opsturen?
In het begin van het jaar sturen wij u een opdrachtformulier over het afgelopen jaar toe. Soms versturen we dit tegelijk met de documentatie voor de aangifte inkomstenbelasting. Op dat opdrachtformulier staat vermeld wat u moet aanleveren.

De Rechtbank heeft mij met betrekking tot de periodieke verantwoording een set formulieren toegestuurd. Moet ik deze naar Bureau Kwalitas sturen als die de verantwoording voor mij opstelt?
Nee, wij gebruiken een door ons zelf ontworpen formulier. U hoeft de ontvangen set niet naar ons toe te sturen.

Terug naar bovenkant pagina

Na overlijden

De curandus/onderbewindgestelde/persoon die ik vertegenwoordigde is overleden. Wat moet er, fiscaal gezien, nu allemaal gedaan worden?
Een aantal dingen. Er zal aangifte inkomstenbelasting over het jaar van overlijden gedaan moeten worden. Gaat het om een curandus of onderbewindgestelde dan zal er ook nog een afsluitende verantwoording bij de rechtbank ingediend moeten worden. En mogelijk zullen de erfgenamen van de overledene nog aangifte erfbelasting moeten doen.

Wat kan Bureau Kwalitas in dit geval voor mij betekenen?
Indien gewenst kunnen wij de aangifte inkomstenbelasting van het jaar van overlijden, de afsluitende verantwoording en de aangifte erfbelasting voor u opstellen.

Moet ik aan Bureau Kwalitas doorgeven dat curandus/onderbewindgestelde/persoon die ik vertegenwoordigde is overleden?
Ja graag, maar in sommige gevallen hebben we dat ook al van de Belastingdienst vernomen. Naar aanleiding van die melding sturen wij u een uitgebreid informatieblad met daarin informatie over wat er, fiscaal gezien, nog gedaan moet worden. Daarbij voegen we een opdrachtformulier. Daarop kunt u aangeven of wij nog werkzaamheden voor u moeten verrichten. Uiteraard is dat geen verplichting. Kiest u ervoor om alles zelf te doen of ergens anders te laten doen, dan vernemen wij dat ook graag. Dan kunnen wij het dossier namelijk sluiten.

Terug naar bovenkant pagina

Post van de Belastingdienst

Ben ik verplicht al mijn post van de Belastingdienst rechtstreeks naar Bureau Kwalitas te laten sturen?
Nee, daartoe bent u niet verplicht. Wij adviseren u echter dat wel te laten doen. Het werkt voor ons namelijk een stuk efficiënter. Zodra uw aanslag inkomstenbelasting bij ons binnenkomt controleren wij die en maken tijdig bezwaar indien dat nodig is. Al uw belastingaanslagen worden door ons gecontroleerd en van een conclusie voorzien en naar u doorgestuurd. U mist daarom geen enkel document van de Belastingdienst; u ontvangt het slechts enige tijd later.

In 'Mijn Overheid' staat een (voorlopige) aanslag of een toeslagbeschikking. Moet ik deze printen en naar Bureau Kwalitas sturen?
Dat hangt er vanaf. Indien u de Belastingdienst toestemming hebt gegeven alle fiscale post naar ons te sturen dan hoeft u de documenten niet te printen en naar ons door te sturen; wij krijgen dan rechtstreeks bericht van de Belastingdienst. Hebt u die toestemming niet gegeven dan ontvangt Bureau Kwalitas geen documenten van de Belastingdienst. Indien u wilt dat wij die aanslagen, beschikkingen, etc. controleren dan zult u ze inderdaad naar ons moeten toesturen.

Ik heb mijn abonnement beëindigd. Krijg ik de post van de Belastingdienst nu weer zelf?
Ja, bij beëindiging van het abonnement of intrekking van uw machtiging geven wij aan de Belastingdienst door dat ons postadres niet langer gebruikt moet worden. Uw fiscale post wordt dan voortaan gestuurd naar het adres waar u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het duurt ongeveer zes weken voordat de Belastingdienst de wijziging heeft verwerkt. Eventueel nog door ons ontvangen post sturen we uiteraard naar u door.

Terug naar bovenkant pagina

Post van Bureau Kwalitas

Ik kreeg post van Bureau Kwalitas met daarin diverse documenten. Waarom verzamelt Bureau Kwalitas eerst alle post voordat het verstuurd wordt?
Uit efficiëntie- en kostenoverwegingen. Door de post van een aantal weken te bundelen en periodiek (gewoonlijk eenmaal per maand) als partijpost te versturen sparen wij tijd en geld uit. Mede op die manier proberen wij ons abonnementstarief laag te houden. Dringende post (bijvoorbeeld acceptgiro’s van de Belastingdienst) sturen wij u uiteraard altijd onmiddellijk toe.

Terug naar bovenkant pagina

Incassomachtiging aan Bureau Kwalitas

Kan ik een machtiging tot automatische incasso aan Bureau Kwalitas geven?
Ja, graag zelfs. Dat werkt voor ons namelijk het gemakkelijkst. Maar ook voor u betekent het een stukje gemak; u hebt zelf geen omkijken meer naar de betalingsopdracht.

Ik heb Bureau Kwalitas een machtiging voor automatische incasso gegeven. Wanneer worden de facturen geïncasseerd?
Minimaal tien werkdagen na de factuurdatum bieden wij de incasso-opdrachten aan bij de bank. Bent u het niet eens met een door Bureau Kwalitas uitgevoerde automatische incasso dan kunt u uw bank binnen 56 dagen na de afboeking opdracht geven de transactie terug te draaien. Terugboeking van de uitgevoerde incasso ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting. Graag vernemen wij dan ook van u waarom u de betaling hebt teruggedraaid.

Terug naar bovenkant pagina

Inkomensverklaring (v/h IB60-verklaring)

Mijn verhuurder vraagt mij om een inkomensverklaring (v/h IB60-verklaring) van een bepaald jaar. Hoe kom ik aan zo’n verklaring?
Die kunt u zelf telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 – 0543 en het daarna volgende keuzemenu. Houdt u vooral uw burgerservicenummer bij de hand.

Ik heb zelf een inkomensverklaring aangevraagd. Al mijn fiscale post wordt rechtstreeks naar Bureau Kwalitas gestuurd. Hoe krijg ik die verklaring nu in mijn bezit?
Indien u de post van de Belastingdienst rechtstreeks naar Bureau Kwalitas laat sturen komt die verklaring bij ons binnen. Na ontvangst sturen wij de verklaring onmiddellijk door naar het ons bekende correspondentieadres.

Terug naar bovenkant pagina

Ontwerp: Mijnvormgever.nl