Periodieke verantwoording naar de rechtbank

Periodieke verantwoording aan de rechtbank
Veel zorggebruikers hebben een bewindvoerder of curator. Beiden zijn verplicht jaarlijks verantwoording aan de rechtbank af te leggen over het gevoerde beheer. Bent u bewindvoerder of curator? Wij kunnen u deze jaarlijkse verantwoording uit handen nemen.

Met onderstaande formulieren kunt u ons opdracht geven de periodieke verantwoording aan de rechtbank op te stellen.

Opdrachtformulier PVR 2020

Opdrachtformulier PVR 2021

Opdrachtformulier PVR 2022

Opdrachtformulier PVR 2023

Ontwerp: Mijnvormgever.nl