Periodieke verantwoording naar de rechtbank

Periodieke verantwoording aan de rechtbank
Veel zorggebruikers hebben een bewindvoerder of curator. Beiden zijn verplicht jaarlijks verantwoording aan de rechtbank af te leggen over het gevoerde beheer. Bent u bewindvoerder of curator? Wij kunnen u deze jaarlijkse verantwoording uit handen nemen.

Met onderstaande formulieren kunt u ons opdracht geven de periodieke verantwoording aan de rechtbank op te stellen.

Opdrachtformulier PVR 2018

Opdrachtformulier PVR 2019

Opdrachtformulier PVR 2020

 

Ontwerp: Mijnvormgever.nl