Bewindvoering

Lastig, al die financiële zaken?
Bent u zorggebruiker en niet (meer) in staat uw eigen financiële belangen te regelen? Bent u bewindvoerder of curator van een zorggebruiker en vindt u het beheer van de financiën te moeilijk of te lastig? Of hebt u er geen tijd meer voor? Bewindvoering door Bureau Kwalitas kan dan een oplossing zijn.

Maar wat is bewindvoering eigenlijk?
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel. Bij bewindvoering wordt het beheer van alle financiële zaken overgedragen naar een (professioneel) bewindvoerder. De bewindvoerder regelt dan voortaan alles wat er geregeld moet worden op het gebied van inkomen, uitgaven, verzekeringen, belastingen, etc. Daar hebt u zelf dan geen omkijken meer naar. Jaarlijks wordt er een budgetplan opgesteld. Dat schept duidelijkheid over de inkomsten. Maar ook over de ruimte die er is voor uitgaven. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de onderbewindgestelde is er de mogelijkheid van een zgn. leefgeldrekening.

Bewindvoering bij Bureau Kwalitas
Ons team bestaat uit drie bewindvoerders (Hilly Tichelaar, Pieter Hoekstra en Peter Koehoorn). Uw zaken worden in beginsel door een vaste bewindvoerder behartigd. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30 en van 13:15 tot 17:00 uur.

Wie controleert Bureau Kwalitas?
De bewindvoerder beheert dus de bankrekening van de onderbewindgestelde. Maar kan Bureau Kwalitas dan onbeperkt zijn gang gaan? Nee, gelukkig niet! Over het gevoerde beheer moet Bureau Kwalitas elk jaar verantwoording aan de rechter afleggen. Bovendien, voor grote uitgaven moet er vooraf toestemming aan de rechter gevraagd worden. Daarnaast moet elke professionele bewindvoerder aan een hele reeks vereisten voldoen, o.a. op het gebied van opleidingen. Ook dat wordt regelmatig gecontroleerd door de rechtbank. Zo hebt u de garantie dat er zorgvuldig met uw geld wordt omgegaan.

Wat kost bewindvoering?
Voor de aanvangswerkzaamheden (intakegesprek, het gesprek met de kantonrechter en de financiële overdracht) betaalt u eenmalig een bedrag van € 751,41 incl. BTW (tarief 2023 € 709,06). Daarna betaalt u een maandelijks bedrag van € 133,10 incl. BTW (tarief 2023 € 125,54). Dit zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vastgestelde bedragen, geldend voor 2024. Veelal is er voor mensen met een beperkt inkomen een vergoeding mogelijk vanuit de bijzondere bijstand. Nadat Bureau Kwalitas bewindvoerder is geworden vraagt zij die vergoeding voor u aan. Ook daar hebt u dus geen omkijken naar.

Bewindvoering door Bureau Kwalitas: voor wie?
Omdat Bureau Kwalitas zich altijd uitsluitend heeft gericht op mensen met een zorgindicatie, is dat ook onze doelgroep voor bewindvoering. Dat kunnen daarom mensen zijn die in een zorginstelling verblijven maar ook mensen die thuis wonen en zorg gebruiken. Mensen met schuldenproblematiek behoren uitdrukkelijk niet tot onze doelgroep. Die verwijzen we graag door naar daarin gespecialiseerde professionele bewindvoerders.

Belangstelling?
Is bewindvoering door Bureau Kwalitas iets voor u? Dan kunt u contact met ons opnemen op 0514 – 569 717 of een email naar bewindvoering@kwalitas.nl sturen. Wij leggen u dan uit hoe een en ander opgestart kan worden.

Ontwerp: Mijnvormgever.nl