Onze diensten en producten

Bureau Kwalitas is van vele markten thuis. Wij helpen zorggebruikers met de volgende zaken.

Diensten die binnen het Kwalitas-abonnement vallen

Aangifte inkomstenbelasting
U levert uw gegevens aan, wij stellen uw aangifte inkomstenbelasting op. Natuurlijk besteden we bijzondere aandacht aan de aftrekbare (zorg)kosten. De aangifte wordt digitaal ingediend en u ontvangt van ons een rapport via e-mail of post. We controleren ook uw voorlopige en definitieve aanslag. Waar nodig maken we bezwaar bij de Belastingdienst.

Huurtoeslag
Hebt u recht op huurtoeslag? Wij verzorgen voor u de aanvraag en bewaking van deze toeslag. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten dan geven wij dat door aan de Belastingdienst. De beschikkingen van de Belastingdienst worden door ons gecontroleerd en naar u doorgestuurd. Waar nodig maken wij bezwaar.

Zorgtoeslag 
Wij verzorgen voor u de aanvraag en bewaking van uw zorgtoeslag. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten dan geven wij dat door aan de Belastingdienst. Alle beschikkingen van de Belastingdienst worden door ons gecontroleerd en naar u doorgestuurd. Waar nodig maken we bezwaar.

Eigen bijdrage aan het CAK
Maakt u gebruik van Zorg met Verblijf (ZmV), Zorg zonder Verblijf (ZzV) of een Volledig Pakket Thuis (VPT)? In alle gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Wij controleren elke nieuwe beschikking die u van het Centraal Administratiekantoor (CAK) ontvangt en laten u onze conclusies weten. Indien nodig maken wij bezwaar bij het CAK.

Diensten die buiten het Kwalitas-abonnement vallen

Periodieke verantwoording aan de rechtbank
Veel zorggebruikers hebben een bewindvoerder of curator. Beiden zijn verplicht jaarlijks verantwoording aan de rechtbank af te leggen over het gevoerde beheer. Bent u bewindvoerder of curator? Wij kunnen u deze jaarlijkse verantwoording uit handen nemen. Klik hier voor het opdrachtformulier.

Peiljaarverlegging
De eigen bijdrage aan het CAK wordt standaard bepaald door het inkomen en vermogen van twee jaar terug. Soms is het gunstig om dat peilmoment te verleggen naar het huidige jaar. Bijvoorbeeld wanneer het inkomen of vermogen van nu aanzienlijk minder is dan dat van twee jaar geleden. Bij een peiljaarverlegging wordt de eigen bijdrage bepaald op basis van het huidige inkomen en vermogen. Wij kunnen voor u berekenen of u in aanmerking komt voor een peiljaarverlegging. Is dat het geval, dan dienen wij voor u een verzoek in. Een opdrachtformulier voor een peiljaarverlegging kan aangevraagd worden op eigenbijdrage@kwalitas.nl.

Voorlopige aanslag
In sommige gevallen is het gunstig om reeds gedurende het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen. Dit kan met name het geval zijn indien u vermogen boven de fiscale vrijstelling heeft. Zo haalt u het betaalmoment naar voren en verlaagt u uw vermogen op 1 januari. Dat scheelt belasting! Wij verzorgen deze aanvraag graag voor u. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verklaring van erfrecht
Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Een verklaring van erfrecht kan uitkomst bieden. In dit officiële document, opgesteld door een notaris, staat vermeld of er een testament is, wie de erfgenamen zijn, welke delen zij erven en wie geautoriseerd is om de boedel af te wikkelen. Wij kunnen voor u regelen dat er een verklaring van erfrecht wordt opgesteld. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Overlijdensaangifte inkomstenbelasting (F-aangifte)
In het geval van overlijden is aangifte inkomstenbelasting niet altijd verplicht. Het kan echter wel degelijk zinvol zijn. Vaak kan er nog een bedrag teruggekregen worden. Wij nemen de nabestaanden of vertegenwoordigers deze zorg graag uit handen en dienen voor het jaar van overlijden de aangifte inkomstenbelasting van de overledene in.

Aangifte erfbelasting
Na het overlijden van iemand wordt zijn of haar nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. Afhankelijk van de grootte van de erfdelen, de graad van verwantschap met de overledene en bepalingen in een eventueel testament moeten de erfgenamen aangifte erfbelasting doen en zal er erfbelasting betaald moeten worden. Ook deze aangifte kan door ons verzorgd worden. Uw opdracht tot het opstellen van een aangifte erfbelasting nemen wij alleen aan indien wij de beschikking krijgen over een door een notaris opgestelde verklaring van erfrecht. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bewindvoering
Bent u zorggebruiker en niet (meer) in staat uw eigen financiële belangen te regelen? Bent u bewindvoerder of curator van een zorggebruiker en vindt u het beheer van de financiën te moeilijk of te lastig? Of hebt u er geen tijd meer voor? Bewindvoering door Bureau Kwalitas kan dan een oplossing zijn. Klik dan hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

Beheer PGB (persoonsgebonden budget)
Bent u houder van een PersoonsGebonden Budget (PGB)? En vindt u de administratieve verwerking van dat PGB maar lastig? Of hebt u er niet voldoende tijd voor? Dan hebben wij een oplossing voor u. Wij kunnen de gehele administratieve ‘rompslomp’ die bij een PGB komt kijken, van u overnemen. Zo houdt u tijd over en kunt u zich op de ‘echte’ zorg richten. Klik dan hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

 

Ontwerp: Mijnvormgever.nl