Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW tarief 2020
   
Doorlopend abonnement fiscale zaken 2020 € 74,00
Aanvraag voorlopige aanslag € 35,00
   
Fiscale zaken na overlijden  
F- aangifte (overlijdensaangifte inkomstenbelasting) € 79,00
Aangifte erfbelasting (behoudens meerwerk) € 169,00
Aanvragen verklaring van erfrecht € 75,00
   
Periodieke verantwoording aan de rechtbank  
Periodieke verantwoording over volledig jaar € 105,00
Boedelbeschrijving € 72,00
Afsluitende verantwoording € 85,00
(na overlijden onderbewindgestelde/curandus of beëindiging bewind/curatele)  
   
Bewindvoering  
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) € 657,03
Maandelijks € 116,26
   
Beheer persoonsgebonden budget (PGB)  
Maandelijks € 37,50
   
Peiljaarverlegging eigen bijdrage aan het CAK  
Berekening + verzoek peiljaarverlegging indienen bij het CAK € 69,00

Ontwerp: Mijnvormgever.nl