Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW tarief 2021
   
Doorlopend abonnement fiscale zaken 2021 € 76,00
Aanvraag voorlopige aanslag € 45,00
   
Fiscale zaken na overlijden  
F- aangifte (overlijdensaangifte inkomstenbelasting) € 82,00
Aangifte erfbelasting (behoudens meerwerk) € 219,00
Aanvragen verklaring van erfrecht € 75,00
   
Periodieke verantwoording aan de rechtbank  
Periodieke verantwoording over volledig jaar € 113,00
Boedelbeschrijving € 75,00
Afsluitende verantwoording € 95,00
(na overlijden onderbewindgestelde/curandus of beëindiging bewind/curatele)  
   
Bewindvoering  
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) € 676,39
Maandelijks € 119,69
   
Beheer persoonsgebonden budget (PGB)  
Maandelijks € 40,00
   
Peiljaarverlegging eigen bijdrage aan het CAK  
Berekening + verzoek peiljaarverlegging indienen bij het CAK € 90,00

Ontwerp: Mijnvormgever.nl