Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW tarief 2023
   
Doorlopend abonnement fiscale zaken 2023 € 83,00
Aanvraag voorlopige aanslag € 50,00
Middelingsverzoek inkomstenbelasting € 149,00
   
Fiscale zaken na overlijden  
F- aangifte (overlijdensaangifte inkomstenbelasting) € 88,00
Aangifte erfbelasting (behoudens meerwerk) € 265,00
Aanvragen verklaring van erfrecht € 75,00
   
Periodieke verantwoording aan de rechtbank  
Periodieke verantwoording over volledig jaar € 129,00
Boedelbeschrijving € 89,00
Afsluitende verantwoording € 109,00
(na overlijden onderbewindgestelde/curandus of beëindiging bewind/curatele)  
   
Bewindvoering  
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) € 709,06
Maandelijks € 125,54
   
Peiljaarverlegging eigen bijdrage aan het CAK  
Berekening + verzoek peiljaarverlegging indienen bij het CAK € 109,00

 

Ontwerp: Mijnvormgever.nl