Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW tarief 2019
   
Doorlopend abonnement fiscale zaken 2019 € 71,00
Aanvraag voorlopige aanslag € 35,00
   
Fiscale zaken na overlijden  
F- aangifte (overlijdensaangifte inkomstenbelasting) € 75,00
Aangifte erfbelasting (behoudens meerwerk) € 169,00
Aanvragen verklaring van erfrecht € 65,00
   
Periodieke verantwoording aan de rechtbank  
Periodieke verantwoording over volledig jaar € 95,00
Boedelbeschrijving € 65,00
Afsluitende verantwoording € 79,00
(na overlijden onderbewindgestelde of beëindiging bewind/curatele)  
   
Bewindvoering  
Aanvangswerkzaamheden € 644,93
Maandelijks € 114,14
   
Peiljaarverlegging eigen bijdrage aan het CAK  
Berekening + verzoek peiljaarverlegging indienen bij het CAK € 53,00

Ontwerp: Mijnvormgever.nl