Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW tarief 2022
   
Doorlopend abonnement fiscale zaken 2022 € 79,00
Aanvraag voorlopige aanslag € 50,00
Middelingsverzoek inkomstenbelasting € 129,00
   
Fiscale zaken na overlijden  
F- aangifte (overlijdensaangifte inkomstenbelasting) € 85,00
Aangifte erfbelasting (behoudens meerwerk) € 240,00
Aanvragen verklaring van erfrecht € 75,00
   
Periodieke verantwoording aan de rechtbank  
Periodieke verantwoording over volledig jaar € 119,00
Boedelbeschrijving € 85,00
Afsluitende verantwoording € 99,00
(na overlijden onderbewindgestelde/curandus of beëindiging bewind/curatele)  
   
Bewindvoering  
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) € 709,06
Maandelijks € 125,54
   
Peiljaarverlegging eigen bijdrage aan het CAK  
Berekening + verzoek peiljaarverlegging indienen bij het CAK € 99,00

Ontwerp: Mijnvormgever.nl