Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW tarief 2024
   
Doorlopend abonnement fiscale zaken 2024 € 87,00
Aangifte inkomstenbelasting over een oud jaar € 60,00
Aanvraag voorlopige aanslag € 56,00
Middelingsverzoek inkomstenbelasting € 165,00
   
Fiscale zaken na overlijden  
F- aangifte (overlijdensaangifte inkomstenbelasting) € 91,00
Aangifte erfbelasting (behoudens meerwerk) € 285,00
Aanvragen verklaring van erfrecht € 75,00
   
Periodieke verantwoording aan de rechtbank  
Periodieke verantwoording over volledig jaar € 140,00
Boedelbeschrijving € 95,00
Afsluitende verantwoording € 115,00
(na overlijden onderbewindgestelde/curandus of beëindiging bewind/curatele)  
   
Bewindvoering  
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) € 751,41
Maandelijks € 133,10
   
Peiljaarverlegging eigen bijdrage aan het CAK  
Berekening + verzoek peiljaarverlegging indienen bij het CAK € 126,00

 

Ontwerp: Mijnvormgever.nl