Controle beschikking maandelijkse eigen bijdrage 2023 CAK

Waarschijnlijk hebt u hem al op de deurmat gevonden: de beschikking van de maandelijks te betalen eigen bijdrage aan het CAK. Altijd aan het begin van het jaar berekent het CAK het bedrag dat zorggebruikers maandelijks aan het CAK verschuldigd zijn. De berekening voor 2023 wordt gemaakt op basis van de inkomens- en vermogensgegevens van 2021. Voor zorggebruikers die dit jaar 18, 19 of 20 jaar oud worden geldt een ander jaar als basis. De Belastingdienst geeft die inkomensgegevens door aan het CAK. Maar hoe die berekening gemaakt moet worden en welke percentages, drempelbedragen en vrijstellingen er gelden, wordt elk jaar door ‘de politiek’ bepaald en vastgelegd in regelgeving.

Soms verzoeken klanten ons bezwaar te maken omdat ze het maandelijks te betalen bedrag te hoog vinden ten opzichte van het jaar daarvoor. Met andere woorden, dat de toename te hoog is. Indien er geen fouten in de berekening zijn gemaakt, haalt een dergelijk verzoek niets uit. Het CAK zal zich bij de afhandeling van dat bezwaar beroepen op het feit dat ze slechts uitvoerder van de wet is. Een bezwaar heeft daarom alleen zin indien er fouten in de berekening zijn gemaakt. En dat kunnen bijvoorbeeld fouten zijn vanwege onjuiste inkomens- en vermogensgegevens. Hebt u een doorlopend abonnement fiscale diensten bij Bureau Kwalitas, dan controleren wij die beschikking voor u. Veel van onze klanten denken dat wij die beschikking rechtstreeks van het CAK ontvangen. Dat is niet het geval. Het is daarom belangrijk uw beschikking naar ons op te sturen. Dat kan door het sturen van een pdf naar eigenbijdrage@kwalitas.nl of door het sturen van een papieren kopie naar ons postadres. Na de controle ontvangt u de beschikking weer terug.

Wij vragen u echter alleen de berekening op te sturen die begint met het ‘verzamelinkomen’. Want alleen die kunnen we controleren. De berekening die begint met ‘belastbaar loon’ is een voorlopige berekening. Zodra de aanslag is opgelegd geeft de Belastingdienst de relevante gegevens door aan het CAK. Die stelt vervolgens een definitieve berekening op, uitgaande van het verzamelinkomen. Het verschil tussen die voorlopige en de aangepaste berekening wordt, afhankelijk van de uitkomst, met u verrekend of nog aan u in rekening gebracht. U ontvangt daarvan een factuur van het CAK. Stuurt u deze factuur a.u.b. niet naar ons op; wij kunnen die niet controleren. Omdat wij geen inzage hebben in uw bankrekening, kunnen wij niet nagaan wat wel en wat nog niet aan het CAK is betaald.

Let op! Had u in 2021 eenmalig een hoger inkomen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld omdat u dat jaar een flinke nabetaling van loon, uitkering of pensioen ontving? Of omdat uw vermogen toen zoveel hoger was? Dan zal uw maandelijkse eigen bijdrage 2023 ook significant hoger zijn. Mogelijk dat die hoge eigen bijdrage naar beneden bijgesteld kan worden. Wij kunnen voor u berekenen of u in aanmerking komt voor zo’n zgn. peiljaarverlegging. Daarbij wordt uw bijdrage berekend op basis van de inkomens- en vermogensgegevens van 2023. Indien u wilt dat wij de mogelijkheden van een dergelijke peiljaarverlegging voor u berekenen, dan kunt u een opdrachtformulier bij ons opvragen. Op dat formulier staat exact aangegeven welke gegevens u moet aanleveren zodat wij die berekening voor u kunnen maken. Afhankelijk van de uitkomst van die berekening dienen wij namens u een verzoek bij het CAK in.

De maandelijks te betalen eigen bijdrage wordt gewoonlijk door het UWV op de uitkering en door de SVB op de AOW ingehouden en afgedragen aan het CAK. Is de eigen bijdrage groter dan het te ontvangen bedrag aan Wajong of AOW, dan wordt de gehele uitkering of de AOW  verrekend. Voor het bedrag dat niet verrekend kan worden stuurt het CAK u aanvullend een factuur.

(geplaatst op maandag 16 januari 2023)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl