PGB – beheer door Bureau Kwalitas

Nadat we eind 2018 in de professionele bewindvoering zijn gestapt, kunnen we nu weer een nieuwe dienst aanbieden. Sinds kort is het namelijk mogelijk om de administratieve zaken rond het beheer van een PGB (PersoonsGebonden Budget) door ons te laten uitvoeren. Klanten vroegen ons daar steeds vaker naar. Want bij veel budgethouders blijkt de behoefte te bestaan het administratieve deel, dat nu eenmaal bij een persoonsgebonden budget hoort, af te stoten. Het jaarlijks zelf regelen van de in te kopen zorg, en vervolgens het managen daarvan, kost al genoeg tijd. En hoofdbrekens! De administratieve verwerking van het PGB kunt u dus aan ons overlaten.

Maar hoe gaat dat in z’n werk? Wij stellen namens u de (zorg)overeenkomsten op, controleren de facturen, urendeclaraties, etc., accorderen voor betaling en sturen de factuur door naar de SVB. Wij houden in een eigen administratie bij hoeveel budget er gebruikt is en hoeveel er dus nog resteert. Voorts sturen wij u na elk kwartaal een overzicht met de financiële stand van zaken rond uw budget. Dreigt het budget overschreden te worden dan melden wij u dat tijdig. Want de zorginhoudelijke taken kunnen wij niet van u overnemen; die blijven voor u of uw wettelijk vertegenwoordiger. Dat we hiermee in een behoefte voorzien blijkt uit het feit dat we de eerste klanten voor deze dienst inmiddels hebben mogen verwelkomen.

Het blijkt dat veel mensen dat beheer, o.a. door toenemende digitalisering, lastig vinden. Net als met bewindvoering, kregen we steeds vaker de vraag of wij dat kunnen overnemen. Nu dus wel. We zijn ervan overtuigd dat PGB-beheer een goede aanvulling op ons dienstenpakket is.

Hebt u belangstelling? Klik dan hier voor meer informatie. Of neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie.

(geplaatst op dinsdag 3 november 2020)

 

 

Ontwerp: Mijnvormgever.nl