Beheer persoonsgebonden budget (PGB)

Let op: door gewijzigde regelgeving is het voor ons op dit moment niet mogelijk om u te helpen met het beheren van een PersoonsGebonden Budget (PGB) (6 januari 2022)

 

Bent u houder van een PersoonsGebonden Budget (PGB)? En vindt u de administratieve verwerking van dat PGB maar lastig? Of hebt u er niet voldoende tijd voor? Dan hebben wij een oplossing voor u. Wij kunnen de gehele administratieve ‘rompslomp’ die bij een PGB komt kijken, van u overnemen. Zo houdt u tijd over en kunt u zich op de ‘echte’ zorg richten.

We kunnen het administratieve beheer alleen van u overnemen in geval van een PGB dat u is toegekend op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een PGB op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen wij u helaas niet administratief ondersteunen.

Draagt u het beheer van het PGB aan ons over, dan:

– ontvangen en verwerken we alle PGB gerelateerde post voor u

– controleren we of de gemaakte zorgafspraken op de juiste manier in de zorgovereenkomst zijn vastgelegd

– controleren we de ontvangen declaraties voor die zorg

– sturen we de declaraties door naar de SVB zodat deze betaald kunnen worden

– bewaken we het budget

– trekken we aan de bel indien dat budget overschreden dreigt te worden

– kunnen we voor u de uitbetaling van het verantwoordingsvrije bedrag aanvragen (indien van toepassing)

– rapporteren we aan bewindvoerder of curator (indien van toepassing)

– sturen we u regelmatig een overzicht van de stand van zaken van het PGB

Kortom, we kunnen u van dienst zijn bij de administratieve zaken die komen kijken bij het houden van een PGB. Met de zorginhoudelijke taken kunnen wij u echter niet helpen; dat dient u zelf te doen.

Klik hier voor ons tarief voor PGB-beheer.

Geïnteresseerd? U kunt ons bereiken op pgb@kwalitas.nl of 0514 – 569 717.

Ontwerp: Mijnvormgever.nl