Eigen bijdrage Wmo verandert per 1 januari 2020

Iedereen die zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgt is daarvoor een eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd. Per 1 januari 2020 verandert er het een en ander rond die regeling. Per die datum wordt het zogenaamde abonnementstarief Wmo van kracht. In de oude regeling betaalde men maximaal € 17,50 over een periode van vier weken. Vanaf 2020 wordt met een maandtarief gerekend van maximaal € 19. Op jaarbasis maakt dat bijna geen verschil. Toch zijn er belangrijke verschillen!

Anders dan voorheen geldt dat tarief per huishouden. Waren er onder de oude regeling meerdere gezinsleden die gebruik maakten van de Wmo dan betaalden zij elk een eigen bijdrage. Wat ook anders is per 2020 is dat er meer voorzieningen onder de Wmo vallen. Voorheen werden voor die voorzieningen meerdere eigen bijdrages verschuldigd. Nu dus één bijdrage. Zo wordt ‘stapeling’ van zorgkosten voorkomen.

Betaalt u een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) en maakt u ook gebruik van zorg vanuit de Wmo, dan hoeft u geen eigen bijdrage Wmo te betalen. Dat was overigens onder de oude regeling ook al het geval.

Elke gemeente bepaalt zelf de invulling van de Wmo, met als gevolg dat er tussen gemeenten onderling verschillen zijn in die regeling. Wel is elke gemeente gebonden aan het maximale tarief van € 19 per maand. Het staat hen echter vrij een lager tarief te hanteren. Gemeenten hebben de vrijheid, ook onder de regeling vanaf 2020, te bepalen dat mensen met een laag inkomen geen of een lagere eigen bijdrage Wmo betalen.

De regeling wordt, net als voorgaande jaren, uitgevoerd door het CAK.

(geplaatst op donderdag 7 november 2019)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl