Vruchtgebruik van een vermogen .. maar wat als er nauwelijks vruchten zijn te plukken?

In het verleden hebben veel ouders van een kind met een beperking, in hun testament bepaald dat dit kind bij hun overlijden een vermogen in vruchtgebruik kreeg. Dat betekent dat het kind niet het eigendom van het vermogen krijgt (dat hebben de andere erfgenamen) maar alleen de ‘vrucht’ van dat vermogen, dus de rente of het dividend. De gedachte van de ouders was vaak het kind dat vermogen niet nodig heeft. En met dat vruchtgebruik bezorgen ze hun kind een extra appeltje voor de dorst. Dat recht op die vruchten heeft voor de inkomstenbelasting een fiscale waarde. Dat betekent dat het kind vaak box 3-belasting vanwege dat recht moet betalen. Daarnaast heeft het vruchtgebruik vaak een verhogend effect op de eigen bijdrage aan het CAK. Maar daartegenover stond dan de te ontvangen rente. Dat kon wel uit.

Tegenwoordig brengt een bedrag op de bank echter nauwelijks nog rente op; dus bijna geen vruchten voor onze vruchtgebruiker. Maar hij heeft nog wel te maken met de hogere belasting en eigen bijdrage aan het CAK. Een zure appel dus eigenlijk! Maar er zijn mogelijkheden om van die appel af te komen. Door afstand te doen van dat vruchtgebruik kan de te betalen inkomstenbelasting en eigen bijdrage worden verlaagd. Recentelijk hebben wij een aantal klanten begeleid in een dergelijk traject. En met succes! Ook interessant voor u? Wij kunnen voor u uitrekenen wat het voordeel kan zijn. Indien gewenst, kunnen wij u begeleiden op de weg naar een lagere aanslag inkomstenbelasting en eigen zorgbijdrage.

(geplaatst op maandag 2 november 2020)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl