Verlaging eigen bijdrage langdurige zorg voor vermogenden ……. in 2019

Goed nieuws voor mensen die een eigen bijdrage voor langdurige zorg betalen en die vermogen boven de vermogensgrens hebben. Met ingang van 2019 zal hun eigen bijdrage voor die zorg lager worden. Voor 2018 geldt nog de oude berekening die op 1 januari 2013 is ingegaan. Vanaf die datum wordt 8% van het vermogen boven de vermogensgrens meegeteld in de berekening van de maandelijkse eigen bijdrage die ze aan het CAK betalen. Voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt geldt een vermogensgrens van € 25.000 (2017); voor hen die die leeftijd nog niet hebben bereikt € 35.090. Voor sommige vermogenden betekende dat een fors hogere eigen bijdrage. Den Haag heeft nu besloten dat dat percentage met ingang van 1 januari 2019 wordt gehalveerd: 4%. De hoogte van de eigen bijdrage wordt voorts bepaald door o.a. de hoogte van het inkomen van twee jaar geleden en de daarover verschuldigde belasting.

(geplaatst op donderdag 30 november 2017)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl