Vereenvoudiging Wajong: eindelijk!

Goed nieuws voor een deel van onze klanten! Op 26 mei jl. is het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong door de Eerste Kamer aangenomen. Met die wet wordt een aantal verschillen in de bestaande regelgeving gelijkgetrokken. De huidige Wajong-regeling bevat namelijk drie verschillende regelingen. Dat maakt die wet erg onduidelijk en ingewikkeld. En in sommige gevallen voor bepaalde Wajongers ook ongunstiger dan voor anderen. Die verschillen komen straks, als de wet per 1 januari 2021 in werking treedt, te vervallen. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat werken moet lonen. De wet lijkt daarom met name gemaakt te zijn voor Wajongers met arbeidsvermogen.

Onder die nieuwe wet houdt de werkende jonggehandicapte wat meer geld over. Op die manier wordt het voor Wajongers met arbeidsvermogen financieel aantrekkelijker om te werken. En mocht de Wajonger zijn werk verliezen dan kan weer teruggevallen worden op de Wajong-uitkering. Nieuw is ook dat de volledige uitkering behouden wordt bij studie. Allemaal regels die de participatie van jonggehandicapten in het arbeidsproces bevorderen.

Voor de werkende Wajongers komt er een soort garantieregeling. Krijgen zij op basis van de nieuwe regelgeving minder dan onder de oude, dan ontvangen zij minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong-uitkering tegen hetzelfde functieloon en aantal uren werkt. Die regel blijft gedurende de gehele arbeidscarrière gelden. Raakt de Wajonger werkloos, dan vervalt deze compensatie. Maar niet meteen definitief. De garantieregeling treedt namelijk weer in werking als de Wajonger binnen een jaar een nieuwe baan vindt.

Zoals gezegd, de wet treedt per 1 januari 2021 in werking. Op verzoek van de Eerste Kamer gelden de regels met betrekking tot de studerende Wajonger echter al met ingang van het nieuwe studiejaar, september 2020. Voor de reeds studerende Wajonger betekent dat vanaf dat moment een volledige uitkering. En Wajongers die binnenkort gaan studeren worden zo niet gekort.

Voor de Wajonger zonder arbeidsvermogen lijkt de enige winst te zijn dat de nieuwe wet de drie verschillende regelingen gelijktrekt, en daardoor overzichtelijker maakt. Ja, eindelijk. Dat wel. Maar toch ook een beetje een gemiste kans om die groep financieel wat verder op weg te helpen.

(geplaatst op vrijdag 5 juni 2020)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl