Overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010? Het kan nog tot 1 oktober 2020!

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, kortweg Wajong, kent op dit moment een drietal verschillende uitkeringsregelingen: oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. Elke regeling heeft zo zijn eigen regels en voorwaarden. Per 1 januari 2021 wordt de hele Wajongregeling anders. We berichtten daar al over in onze laatste nieuwsbrief.

Bent u nu of in de toekomst tot werken in staat? En hebt u een oude Wajong? Dan hebt u de mogelijkheid om over te stappen naar Wajong 2010. Dat zou interessant kunnen zijn, want die overstap kan resulteren in een hoger maandinkomen.

Omdat binnen de regeling Wajong 2010 de nadruk meer ligt op werken, is een overstap over het algemeen alleen interessant voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Echter, aan de Wajong 2010 zijn ook meer voorwaarden verbonden. Zo bent u gehouden aan de afspraken die in een participatieplan worden vastgelegd. Is het verstandig om die overstap te maken?

Op de site van het UWV kunt u een berekening maken om te zien hoeveel u erop vooruit zou gaan. U kunt daar ook aangeven dat u wilt overstappen. Een arbeidsdeskundige van het UWV maakt vervolgens een afspraak met u. Die deskundige bespreekt met u de voor- en nadelen van de overstap, maar ook de financiële gevolgen. Daarna hebt u nog 7 dagen de tijd om het UWV uw definitieve beslissing te laten weten.

Hebt u een oude Wajong en bent u tot werken in staat, dan is het verstandig om zo’n gesprek aan te vragen. Dan bent u in elk geval goed geïnformeerd en kunt u een gefundeerde beslissing nemen. Dat gesprek dient u vóór 1 oktober a.s. aan te vragen. Na die datum vervalt de mogelijkheid om over te stappen.

(geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl