De koppeling ontkoppeld m.b.t. het vermogen

Per 1 januari 2021 gaat het heffingsvrije vermogen in de inkomstenbelasting behoorlijk omhoog. Voor 2020 is dat bedrag nog € 30.846; vanaf 2021 ‘schiet’ die vrijstelling omhoog naar € 50.000. Dat lijkt mooi; immers een aanmerkelijk groter deel van uw vermogen wordt nu niet belast in box 3. Maar, en u voelt het vast wel aankomen, zo’n versoepeling moet natuurlijk wel gefinancierd worden! Daarom gaat het box 3-tarief over het belaste rendement van 30 naar 31%. Voor de overheidsfinanciën linksom of rechtsom hetzelfde? Of een gevalletje vestzak broekzak? Misschien. Het zal voor de individuele belastingbetaler in elk geval net een beetje anders uitwerken.

Koppeling heffingsvrij vermogen en toeslagen
Wat per die datum ook verandert, is de ‘koppeling’ tussen dat heffingsvrije vermogen en de grensbedragen die gehanteerd worden voor de toeslagen. Tot 1 januari 2021 is het heffingsvrije vermogen namelijk het ‘uitgangspunt’ voor de huur- en zorgtoeslag en voor de eigen bijdrage aan het CAK. Na die datum niet meer. Dit is wat er verandert.

Huurtoeslag
Tot en met 2020 geldt het heffingsvrije vermogen uit de inkomstenbelasting ook voor de huurtoeslag. Voor 2020 betekent dat dat er geen recht op huurtoeslag is als het vermogen groter is dan € 30.846. Overigens gelden er voor de huurtoeslag nog een aantal andere voorwaarden, maar daar gaat het nu even niet om. Met ingang van 1 januari 2021 geldt als vermogensgrens dus niet de € 50.000 vanuit de inkomstenbelasting, maar een bedrag van € 31.340. Boven dat bedrag is er geen recht op huurtoeslag.

Zorgtoeslag
Voor de zorgtoeslag een vergelijkbaar verhaal. Voor 2020 geldt dat er geen recht op zorgtoeslag is als het vermogen groter is dan € 30.846 + € 85.767 = € 116.613. Net als bij de huurtoeslag laten we ook hier de overige voorwaarden met betrekking tot de zorgtoeslag onbesproken. Vanaf 1 januari 2021 wordt het vermogen waarboven geen recht op zorgtoeslag is: € 31.340 + € 88.139 = € 118.479.

Eigen bijdrage aan het CAK
Voor de berekening van de maandelijkse eigen bijdrage geeft de Belastingdienst de inkomensgegevens door aan het CAK. De eigen bijdrage die aan het CAK verschuldigd is, is gebaseerd op het inkomen en vermogen van twee jaar terug. Dat betekent dat pas de bijdrage voor 2023 wordt gebaseerd op de fiscale gegevens van 2021, dus uitgaande van het hogere heffingsvrije vermogen. Maar reeds nu is aangegeven dat dat niet zal zijn op basis van het verhoogde heffingsvrije vermogen van € 50.000. Ook hier zal de koppeling los gelaten worden. Welk bedrag wel zal gelden is nu nog niet bekend, maar het zal ongetwijfeld in dezelfde orde van grootte zijn als de geldende ‘grensbedragen’ van de huur- en zorgtoeslag. Voor niet-AOW-gerechtigden geldt overigens een extra vermogensvrijstelling. Voor 2021 bedraagt die € 10.376.

(geplaatst op vrijdag 11 december 2020)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl