CAK-beschikkingen eigen bijdrage 2019 en 2020

Betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, bijvoorbeeld omdat u zorg afneemt. Dan ontvangt u de nieuwe beschikking eigen bijdrage 2020 in januari. Of u hebt die inmiddels ontvangen. Hebt u een doorlopend abonnement fiscale diensten bij ons, dan controleren wij die beschikking voor u. Stuurt u daarom ‘de berekening van de eigen bijdrage’ (de eerste en tweede bladzijde van de brief die u van het CAK hebt ontvangen) door naar ons. U kunt die berekening mailen naar eigenbijdrage@kwalitas.nl of gewoon per post naar ons toesturen.

Maar …….. stuur alleen berekeningen over 2019 en 2020 die zijn gebaseerd op het VERZAMELINKOMEN. Berekeningen die beginnen met het BELASTBAAR LOON zijn door ons niet te controleren. Hetzelfde geldt voor facturen van het CAK. Wij vragen u daarom deze niet naar ons toe te sturen. Het CAK zal pas een beschikking 2020 op basis van het verzamelinkomen opstellen nadat de definitieve aanslag 2018 is opgelegd door de Belastingdienst.

(geplaatst op donderdag 16 januari 2020)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl