Bureau Kwalitas in bewindvoering

Bureau Kwalitas verzorgt reeds sinds vele jaren de aangifte inkomstenbelasting, de huur- en zorgtoeslag en de controle van de eigen bijdrage aan het CAK voor haar klanten, allen zorggebruikers. Die zorggebruikers worden veelal vertegenwoordigd door een familiair curator of bewindvoerder. Steeds vaker kregen wij van deze vertegenwoordigers de vraag voorgelegd of wij ook de bewindvoering over kunnen nemen. Omdat wij daar geen vergunning voor hadden was dat niet mogelijk.

Om toch aan deze vraag te voldoen en ons productenpalet uit te breiden, hebben wij besloten een verzoek bij de rechtbank in te dienen om als bewindvoerder te worden toegelaten. Dat verzoek is afgelopen juli ingediend. Begin november heeft de rechtbank positief op ons verzoek beslist.

Dat betekent dat het ons nu is toegestaan om als bewindvoerder op te treden. Alvorens wij daadwerkelijk het bewind over het vermogen van iemand mogen voeren zal de rechtbank eerst zijn goedkeuring over elke individuele onderbewindstelling moeten uitspreken. Na ontvangen goedkeuring verzorgen wij dan de administratie, beheren de bankrekening, regelen de verzekeringen, verzorgen de aangifte inkomstenbelasting en de toeslagen, etc.

De rol van de rechtbank is dan niet uitgespeeld. Zij treedt als bewaker van de belangen van de onder bewind gestelde op. Om die reden moeten wij in onze rol als bewindvoerder, elk jaar verantwoording over elk gevoerd bewind aan de rechtbank afleggen. Daarnaast moet ons bureau aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Ook dat wordt jaarlijks getoetst.

Onze doelgroep voor bewindvoering is hetzelfde als onze huidige: zorggebruikers. Dat betekent dat WSNP-dossiers daar uitdrukkelijk niet onder vallen. Onze focus zal met name op zorggebruikers in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de noordelijke helft van Gelderland liggen.

We zijn verheugd onze klanten nu ook bewindvoering te kunnen aanbieden en zijn ervan overtuigd dat dit een waardevolle aanvulling op onze huidige dienstverlening zal zijn.

(geplaatst op donderdag 8 november 2018)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl