De ene rechtbank is de andere niet …

Wie bewindvoerder of curator is, die weet het. Eenmaal per jaar moet er verantwoording aan de rechtbank worden afgelegd over het gevoerde beheer van het vermogen van de curandus of onder bewind gestelde. Voor velen is dat elk jaar weer een lastige klus. Misschien nog wel lastiger dan de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Veel van onze klanten laten die verantwoording om die reden door ons opstellen. Op basis van de aangeleverde gegevens stellen wij een kort en bondig overzicht samen. Want op slechts één A4-tje staat het gehele vermogen per 1 januari en per 31 december vermeld. Maar ook een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van dat jaar die het verschil tussen het begin- en eindvermogen verklaren. Ons rapport sluit altijd en is bijzonder duidelijk.

Al jaren gebruiken we dit door ons zelf opgestelde rapport waarop u alleen nog maar uw handtekening hoeft te zetten. En het vervolgens kunt doorsturen naar de rechtbank. Nooit hebben we opmerkingen van de diverse rechtbanken gehad over ons rapport; nooit opmerkingen dat de lay-out onduidelijk of niet goed zou zijn ……… Tot voor kort. Eén van onze klanten werd onlangs vriendelijk (doch dringend) verzocht voortaan het standaardrapport van de rechtspraak te gebruiken. Ons rapport werd niet meer geaccepteerd. Gaat het hier om een actie van één rechtbank? Daar lijkt het vooralsnog wel op. Op onze telefonische navraag bij de betreffende rechtbank kregen we te horen dat het best mogelijk is dat andere rechtbanken andere normen hanteren. Opmerkelijk. Men zou verwachten dat alle rechtbanken daar hetzelfde in staan. Opmerkelijk is ook dat een later bij diezelfde rechtbank ingediende, door ons opgestelde verantwoording wel werd geaccepteerd.

Hoe het ook zij, indien de door ons opgestelde verantwoording niet door de rechtbank wordt geaccepteerd, dan horen we dat graag. We zullen dat dan zodanig aanpassen dat de rechtbank dat wel accepteert. Uiteraard lossen we dat op. Immers, als u ons de verantwoording laat opstellen mag u er ook vanuit gaan dat u een rapport krijgt dat wordt geaccepteerd. Maar houd u ons daarom wel op de hoogte!

(geplaatst op dinsdag 9 februari 2021)

Ontwerp: Mijnvormgever.nl